donderdag 1 januari 2015

'Yn Petear Mei' Tom Yntema

Yn petear mei: Tom Yntema, voorzitter van de 11-Steden wandelvereniging
Tom aan het vissen


Tom Yntema, sinds vorig jaar voorzitter van de 11-stedenwandeltocht. Welkom bij 'Yn petear mei'! Kun je eerst eens iets over jezelf vertellen?
Ik ben getrouwd met Gerda, woon op Nes (bij Akkrum) en wij hebben drie kinderen. Ik word volgende week 60 en ben van beroep directeur van de gevangenissen van Veenhuizen. Hiervoor heb ik meer dan 30 jaar bij de politie gewerkt, het laatst als baas van de politie in Zuid Fryslan. Ik kom uit een gezin met vier kinderen, ik ben de derde en heb mijn jeugd doorgebracht in Leeuwarden.


Hoe vul je je vrije tijd in? (Hobby's, verenigingen, vakantie, vrijwilligerswerk od.) 
In mijn vrije tijd zeil ik, schaats ik op buitenijs (heb drie kruisjes) en zat ik als penningmeester in het bestuur van de Stichting BOBOP die de lagere scholen van Boarnsterhim beheerde. Gisteren de laatste handelingen verricht in verband met de liquidatie van de Stichting, immers Boarnsterhim is in 2014 opgedeeld dus ook de scholen moesten fuseren. Een taai proces! Hiernaast doe ik thuis allerlei klussen waarbij onkruid wieden en gras mijn specialiteit is.
Bij de politie heb ik als vrijwilliger 6 jaar in de vakbond van hogere politieambtenaren gezeten en ben ik CAO-onderhandelaar geweest.
De vakanties worden vaak verdeeld in reisjes naar het buitenland van anderhalve week met de auto en zeilen als het mooi weer is.


Hoe kom je zo bij het baantje voorzitter? Heb je al eerder bestuurfuncties gehad? Of bij andere verenigingen? 
Ik ben via via benaderd door iemand die was gevraagd maar die het voorzitterschap beter bij mij vond passen. Er waren twee jaar geleden drie vacatures en door het opheffen van BOBOP vond ik dat ik weer iets anders voor Fryslan wilde doen. De Elfstedenwandeltocht vond ik daarom prima passen ondanks het feit dat ik geen wandelaar ben maar wel fan van Fryslan.
Vrije tijd plaatjes van onze 11-St. voorzitter
Start in Dokkum 2015
De 11-Stedenwandeltocht: Hoe lang zijn jullie vooraf bezig met de voorbereidingen en wat gebeurd er zoal in die tijd? (In kort het draaiboek vooraf).

Wij zijn het hele jaar bezig met de organisatie van de tocht. Uiteraard zijn de maanden voor de tocht wat intensiever, zeker voor de logistieke bestuursleden, maar ook na de tocht is bijvoorbeeld de evaluatie erg belangrijk. Hiernaast organiseren wij zowel vooraf als achteraf een bijeenkomt voor onze vrijwilligers om hen te informeren en met hen te evalueren. Na 69 elfstedenwandeltochten is er een goed draaiboek die ieder jaar bekeken wordt op kleinere en grotere wijzigingen. 

'Drijft' de organisatie van de tocht geheel op vrijwilligers of zijn er ook betaalde baantjes?
De Elfstedentocht drijft op vrijwilligers, zowel het bestuur als de vrijwilligers doen dit om niet. Wij hebben ongeveer 70 vrijwilligers, inclusief de medewerkers van de EHBO en de Masseurs. Sommige doen al meer dan 40 jaar als vrijwilliger mee!!


En de 11-Stedentocht zelf: Hoe ziet jouw dag eruit van 's morgens vroeg tot 's avonds laat? Wat doe je nog zo'n dag? 
Ik ben altijd bij de start aanwezig meestal vergezeld van een burgemeester of wethouder en volg de wandelaars waarbij ik ook altijd aandacht heb voor de laatste wandelaars en de vrijwilligers. Soms moet ik de pers te woord staan en afgelopen jaar heb ik de militairen en de justitiemedewerkers in Franeker ontvangen. Ik probeer zoveel mogelijk mijn gezicht te laten zien aan de wandelaars. 

Zijn er draaiboeken voor de tocht bij extreme weersomstandigheden? 
Echt draaiboeken zijn er niet maar bij extreme weersomstandigheden of bij calamiteiten handelen wij naar bevindingen. Mijn politieachtergrond helpt mij daar wel bij.

Veel mooie momenten tijdens de 11!
De vereniging heeft de laatste jaren stukjes route veranderd. Je hoort er positieve geluiden over, 2 stukken wordt vaak negatief over gepraat: Het stuk richting Spannenburg op dag 1 en het heel vervelende stuk Harlingen-Franeker op dag 3. Zijn daar in de toekomst ook alternatieven voor te bedenken? En zijn er voor de komende jaren verder nog plannen om bepaalde stukken te veranderen?  
Het klopt dat het laatste stuk naar Spannenburg en het stuk tussen Harlingen en Franeker niet de mooiste wandelroutes zijn. Bij de eerste dag zitten wij daarbij aan de afstand zodat alternatieven moeilijk worden. Over de tocht tussen Harlingen en Franeker zou nog wel eens een alternatief verzonnen kunnen worden. Laat jullie verrassen! 

Op de schaat- en fietss 11-Steden tocht komen veel deelnemers op af. Waarom blijft de wandel 11-Stedentocht daar zo op achter? Hij is natuurlijk pittig, maar in Nijmegen starten 45000 mensen en tijdens Kennedymarsen zie je vaak ook duizenden deelnemers. Een tocht met zo'n naam zou toch eigenlijk ook minimaal enkele duizenden deelnemers moeten kunnen krijgen. Wat is de oorzaak denk je van de wat achterblijvende deelname? En wat kan dat misschien veranderen? 

In de eerste plaats is onze tocht vijf dagen en wordt deze altijd gehouden in de week van Hemelvaart. Deze traditie houden wij erin. Hiernaast is deze vijfdaagse tocht niet geschikt voor 10.000-den deelnemers. De start en finishplaatsen hebben vaak beperkte ruimte en wij kunnen maximaal 200 wandelaars volpension verzorgen. Toch zij wij bezig om te bekijken op welke wijze wij de deelname te vergroten. Mogelijk dat wij met onze inspanningen in deze week meer kunnen doen. Hierover wordt op dit moment over nagedacht.
Daarnaast heb ik in Dokkum bij de start van de laatste tocht meegedeeld dat als elke wandelaar volgend jaar bij de 70ste tocht 1 wandelaar meeneemt wij de duizend deelnemers dik zullen halen.
Wij denken voor de vijfdaagse tocht maximaal 1500 deelnemers te kunnen faciliteren. 
Ik had laatst een droom om naast de vijfdaagse tocht een driedaagse wandeltocht te gaan organiseren, de Tocht om het Noorden (halve elfstedenwandeltocht) , waarbij op de laatste drie dagen kan worden ingeschreven. Dit kost geen extra vrije dagen en het is een driedaagse wandeltocht van twee maal 43 en een keer 28 km. Mogelijk een aantrekkelijke tocht voor een grotere publiek!!
Hiernaast droomde ik dat wij de laatste dag gaan promoten als de thuisbrengtocht waarbij ook kan worden ingeschreven voor de laatste 15 km.
Met het bestuur wil ik deze dromen binnenkort gaan bespreken.
Hiernaast willen wij de komende maanden bekijken of wij in landelijke bladen de tocht meer bekendheid kunnen geven. 

De media besteedt niet veel aandacht aan de tocht, kan die niet wat warm worden gemaakt voor enkele mooie reportages van de diverse etappes? Is prima reclame. Tocht om de Noord besteedt vooraf ook veel aandacht in oa kranten met de maanden ervoor elke week een verhaaltje van deelnemers en een algemeen stukje over die tocht. Misschien idee om iemand in de organisatie/bestuur op te nemen die hier aandacht aan geeft? Een PR man. 

Ik denk dat als wij meer deelnemers krijgen wij ook meer aandacht van de pers gaan krijgen. Het ene houdt verband met het andere.
Wij hebben als bestuur al besloten om een extra bestuurslid de verantwoordelijkheid te geven voor de pr en marketing, een belangrijke uitbreiding van het bestuur.
De elfstedenwandeltocht heeft naast de prachtige route lang de elfsteden van Fryslan een bijzonderheid dat zij ieder dag een andere startplaats kent.
Collage uit de tocht van 2014
Lekker wandelen in de vrije tijd!
Wat voor mogelijkheden zijn er om 's nachts niet naar huis te hoeven, wat wordt er zoal geregeld?  
Naast 200 wandelaars die volpension wordt geboden middels de slaapschepen en restaurants in de finishplaatsen hebben wij ieder dag bussen rijden die in de ochtend om zes uur deelnemers brengen van de finish naar de startplaats. Na de finish kunnen de deelnemers met eigen vervoer weer naar huis of tijdelijk onderkomen. Hiernaast is er de mogelijkheid om bagage (koffers, tassen, vouwfiets etc) mee te geven aan de organisatie die na de finish weer kan worden opgehaald.
Onze deelnemers zijn vaak erg tevreden over de sfeer tijdens onze tocht. Het is kleinschalig en gemoedelijk waarbij veel wandelaars elkaar tijdens de tocht gaan kennen. Uiteraard hebben wij ook wandelaars die 30 of zelf 40 jaar meedoen. Die hebben geen introductie meer nodig.

Over de verzorging krijgen wij vaak veel complimenten zoals de watertappunten, de extra uitdeelpunten (drinken, appels, kaas, wordt etc.), de EHBO en de masseurs. Hiernaast is het een kracht dat de vele ervaren en gedreven vrijwilligers net zoals de wandelaars de tocht echt beleven. Leuk om te zien en mee te maken als voorzitter van de stichting. 

Wat is er leuk aan het voorzitterschap aan deze wandeltocht? 
Het leuke van voorzitter zijn van deze wandeltocht is dat het naast het feit dat de tocht volgend jaar alweer voor de 70e keer wordt gehouden dat naast de wandelaars ook de vrijwilligers en het bestuur er plezier aan beleeft. Dat is toch prachtig om te zien en mee te maken.

"Ik heb drie jaar in de zeilkernploeg gezeten voor de Olympische Spelen van Canada in 1978. Ik zeilde toen in de finnjol, ik was talent en ben talent gebleven zeg ik altijd maar"
Noem eens een van de betere eigenschappen van je? 
Ik ben een mensenmens. Ik vind het leuk om samen met mensen wat te bereiken. Ook in mijn werk bij de politie en justitie heb ik altijd gewerkt volgens de gedachte, voor mensen, door mensen en met mensen. 

Wat is je minst aantrekkelijke eigenschap en waarom? 
Ik kan soms wel eens driftig worden, dat helpt niet altijd. Het gaat wel veel beter nu ik wat ouder ben. 

Als je 1 ding uit het verleden kon terugdraaien welke zou dat dan zijn? 
Ik zou de privatisering bij de overheid in zijn algemeenheid terug draaien en meer op de coöperatieve toer gaan in Nederland, zeker in de zorg en in de financiële wereld.

Noem eens iets wat je bij de wet zou willen verbieden.
Ik zou per wet verbieden dat met gemeenschapsgeld risicovolle trajecten worden gelopen, dit geldt voor banken en voor semi-overheden. 

Ochtend- of avondmens? 
Ik ben een ochtendmens. 

Noem 1 ding wat mensen waarschijnlijk nog niet wisten van jou?
Ik heb drie jaar in de zeilkernploeg gezeten voor de Olympische Spelen van Canada in 1978. Ik zeilde toen in de finnjol, ik was talent en ben talent gebleven zeg ik altijd maar. Ik heb dan ook niet deelgenomen maar wel veel gezeild tegen Jacques Rogge, de vorige president van het IOC. 

Mooiste en verdrietigste moment in je leven? 
Mooiste moment de geboorte van mijn kinderen. Het verdrietigste het overlijden van mijn vader drie maanden geleden. 

Bang voor ouder worden en (verweg!) doodgaan, ben je gelovig? 
Ik ben niet bang voor ouder worden maar wel voor oud zijn. Ben niet bang voor de dood.  Ik ben niet gelovig 
De start in de Harmonie 2015 met een openingswoord door Henk Kroes, oud voorzitter van de schaats 11-stedentocht
Wat is je favoriete vervoersmiddel? 
De meeste jaren rijd ik in een VW-Passat, een lekkere reisauto waarin ik per jaar de laatste 15 jaren ongeveer 50.000 km mee rijd zowel privé als zakelijk. 

Wie bewonder je enorm? 
Ik bewonder mijn vader enorm omdat hij naast zijn baan bij de gemeente zich erg heeft ingespannen voor de IJsbaan in Leeuwarden, voor de stadsvernieuwing en na zijn pensionering nog jaren vrijwillig directeur geweest is van Stadsherstel, die oude panden opknapte binnen de gemeente Leeuwarden. 

Hoe heb jij je vrouw ten huwelijk gevraagd?? 
Mijn vrouw heb ik tijdens een etentje ten huwelijk gevraagd, ben niet echt een romanticus. 

Lievelingseten? 
Lievelingseten is Indisch 

Favoriete vakantieland en waarom? 
Favoriete vakantieland is Italië en Duitsland. Lekker eten!!  


Rook je? Ooit gedaan?  
Ik rook heel enkel een sigaartje bijv. op de boot of na afloop van een Elfstedenwandel tocht.
Was getekend:
Tom Yntema

Tige dank!!

Tom, Tige dank foar dyn meiwurking oan dizze 'Yn Petear Mei'!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten